μόνωμα(ν)

μόνωμα(ν)
μόνωμα(ν), τὸ (Μ) [μονώνω]
μόνωση, απομόνωση, μοναξιά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”